MOPS Będzin

  • W kontakcie ze sobą
    W kontakcie ze sobą

    Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Program skierowany jest dla osób, które mają lub miały rodzica uzależnionego od alkoholu.

  • Nie akceptuję przemocy
    Nie akceptuję przemocy

    We wrześniu MOPS Będzin rozpoczął realizację Kampanii Społecznej "Znam swoje prawa - nie akceptuję przemocy", której naczelnym celem jest ograniczenie skali zjawiska przemocy.