Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi cateringowe dla podopiecznych Centrum Usług Społecznych - ZP PN/02/2019