Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zakup i dostawa bonów towarowych dla podopiecznych MOPS Będzin. ZP PN/01/2017