MOPS Będzin

 • Wszystkie informacje w jednym miejscu
  Wszystkie informacje w jednym miejscu

  Komu przysługuje świadczenie, jak je uzyskać, z kim się kontaktować,  jakie dokumenty są potrzebne i gdzie je złożyć? Kliknij aby dowiedzieć się szczegółów.

 • Będzińska Karta Seniora
  Będzińska Karta Seniora

  W lutym 2017 r. ruszył Program Będzińska Karta Seniora. Każdy mieszkaniec Będzina powyżej 60 roku życia może skorzystać ze specjalnych zniżek i promocji. 

 • BUTW Będzin
  BUTW Będzin

  Zostań naszym Studentem i weź udział w zajęciach ze śpiewu i komputerów, warsztatach fotograficznych, psychologicznych, treningu pamięci, zajęciach fitness oraz wielu innych.

 • Będziński Tydzień Seniora 2017
  Będziński Tydzień Seniora 2017

  24 października 2017 roku w kinie „Nowość” odbyła się inauguracja Będzińskiego Tygodnia Seniorów, który swoim honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Będzina – Łukasz Komoniewski.

 • Piknik rodzinny 2017
  Piknik rodzinny 2017

  W dniu 02.09.br. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie odbył się coroczny Rodzinny Piknik Integracyjny przeznaczony dla wszystkich mieszkańców miasta.

 • 3 Juwenalia Plus
  3 Juwenalia Plus

  Trzy dni radosnego celebrowania za nami. Zakończenie tegorocznych obchodów święta studentów Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się w Teatrze Dzieci Zagłębia.

 • 1 miejsce BUTW
  1 miejsce BUTW

  Miło nam poinformować, że zwycięzcą konkursu na najlepszy UTW w województwie śląskim został Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zdobył aż 2650 głosów!

 • Inauguracja 2016
  Inauguracja 2016

  Już po raz czwarty w Teatrze Dzieci Zagłębia odbyła się inauguracja roku akademickiego BUTW. Nowo zapisani studenci otrzymali z rąk Wiceprezydenta Będzina Rafała Adamczyka indeksy i legitymacje.

 • W kontakcie ze sobą
  W kontakcie ze sobą

  Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Program skierowany jest dla osób, które mają lub miały rodzica uzależnionego od alkoholu.

 • Nie akceptuję przemocy
  Nie akceptuję przemocy

  We wrześniu MOPS Będzin rozpoczął realizację Kampanii Społecznej "Znam swoje prawa - nie akceptuję przemocy", której naczelnym celem jest ograniczenie skali zjawiska przemocy.

Znam swoje prawa - nie akceptuję przemocy

znam swoje prawa

Od września 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie we współpracy z Urzędem Miasta w Będzinie realizuje Kampanię społeczną ?Znam swoje prawa ? nie akceptuję przemocy?. Dobiega półmetka coaching grupowy dla profesjonalistów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie prowadzony przez Agnieszkę Szeptuch (coacha, psychologa, specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie). Coaching grupowy ? będący środkiem umożliwiającym przemianę grupy indywidualności pracujących razem w trwały, spójny i kreatywny zespół ? umożliwia uczestnikom osiąganie celów przez poszczególnych członków grupy przy wykorzystaniu mądrości grupy. Spotkania coachingowe stanowią dla uczestników inspirację do poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc domową, ale też okazję do stawiania sobie wyzwań zawodowych i zacieśniania współpracy zespołowej, interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej. Wykorzystanie coachingu jako sposobu wzmacniania kompetencji pracowników pozytywnie wpisuje się z kreowanie nowego wizerunku pomocy społecznej jako nowoczesnej, efektywnej, elastycznej w doborze metod prowadzących do pożądanych celów i zorientowanej na zintegrowany rozwój kadry.

 

Zrealizowana została także pierwsza edycja warsztatów dla rodziców promujących metody wychowawcze bez użycia przemocy pt. ?Co mądrze zasiejesz, to obficie zbierzesz ? wspieranie dojrzałego rodzicielstwa? prowadzonych przez Małgorzatę Łozińską (psychologa, konsultanta ds. rodzin). W warsztatach wzięli udział rodzice pragnący poprawić jakość swoich relacji z dziećmi i nauczyć się umiejętnie budować relacje ze swoimi dziećmi. Spotkania warsztatowe były okazją do refleksji nad skutecznością różnych metod wychowawczych, uwrażliwiały rodziców na potrzeby dzieci, ale przede wszystkim pomagały nabyć umiejętności budowania prawidłowych relacji z dzieckiem i współpracy z nim w poszanowaniu dla jego podmiotowości, indywidualności i godności.

 

W najbliższych dniach zostanie zainaugurowana akcja edukacyjna z wykorzystaniem ulotek, plakatów i billboardów, które pojawią się w przestrzeni publicznej naszego miasta. Materiały edukacyjne mają na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie poprzez dostarczenie wiedzy o przysługujących każdemu człowiekowi praw, ale też poprzez zdemaskowanie szkodliwych mitów usprawiedliwiających i ukrywających przemoc domową. Materiały edukacyjne będą też zawierać informację o instytucjach świadczących profesjonalną pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

 

Na ręce mieszkańców Będzina trafią ?gadżety budzące świadomość? ? kobiece lusterka kosmetyczne i domowe magnesy na lodówkę. ?Gadżety?mają prowokować do społecznej dyskusji na temat prawa do życia w rodzinie wolnej od przemocy.