Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików: ?W kontakcie ze sobą?. Program skierowany jest dla osób, które mają lub miały rodzica uzależnionego od alkoholu i którzy wciąż cierpią w dorosłym życiu z powodu niezaspokojonych dziecięcych potrzeb. Każde dorosłe dziecko alkoholika jest niepowtarzalne, choć wszystkie mają wspólne cechy, np. tendencje do wchodzenia w związki z alkoholikami bądź próby radzenia sobie samemu przy pomocy alkoholu. Aby przerwać to błędne koło potrzebna jest  profesjonalna pomoc psychologiczna ułatwiająca samopoznanie i zmianę negatywnych wzorców. W/w grupa stanowić będzie wsparcie dla osób starających sie wymazać dzieciństwo ze swojego życiorysu, dla tych, którzy mają problemy z emocjami -lęki, ataki paniki, głęboki smutek, brak zaufania do innych, a nawet do samego siebie, akty autoagresji lub niekontrolowane wybuchy złości -i wiele innych uczuć, nieadekwatnych do tego, co dzieje się realnie. Wspólna podróż terapeutyczna będzie czasem na dzielenie się nadzieją, zdobywaniem siły, ulgą w cierpieniu i podążaniem ku uleczeniu.

 

 


Spotkania odbywać się będą od września do grudnia 2014 roku, jeden raz w tygodniu po 5 godzin dydaktycznych (45 min). Dodatkowe informacje oraz zapisy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1, pokój 19 oraz pod numerem telefonu 32 296-21-41. Zgłoszenia przyjmuje Pani Agnieszka Czercowa Bańczyk lub Pani Nina Nadgórska Aeschlimann.