roze poradnictwoZapraszamy do udziału w grupie psychoedukacyjnej dla kobiet "Rozarium", która pozwoli uczestniczkom uzyskać zmiany w różnych obszarach funkcjonowania. W sferze intelektualnej zmierzamy do zakwestionowania mitów na temat przemocy, agresji, pełnienia ról społecznych oraz do zmiany w myśleniu kobiet o sobie. W sferze emocjonalnej istotna jest pomoc w dotarciu do uczuć oraz dostarczenia okazji do bezpiecznego ich wyrażania. W pracy nad zmianą zachowań modelujemy sposoby wyrażania siebie i budowania relacji bez przemocy. Ważny kierunek pracy dotyczy

sfery „JA” - poprzez stworzenie okazji do poszukiwania mocnych stron wzrasta poczucie własnej wartości, poprawia się wizerunek obrazu siebie, co pozwoli odbudować poczucie sprawstwa.

 

Czas trwania zajęć:

Spotkania będą się odbywać jeden raz w tygodniu po 3 godziny – poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00. Cykl obejmuje 12 spotkań, grupa ma charakter otwarty. Rekrutacja uczestniczek do grupy odbędzie się podczas spotkań indywidualnych z konsultantami – w lutym 2015 roku.

 

Cele zajęć:

- edukacja z zakresu budowania relacji w rodzinie/związku,
- rozpoznanie przez uczestniczki swojej aktualnej sytuacji życiowej,
- pobudzenie aktywności niezbędnej do podejmowania zmian,
- nauka zasad porozumiewania się bez przemocy;
- wsparcie grupy - wzrost poczucia bezpieczeństwa,
- zwiększenie kompetencji i motywacji do dokonywania zmian – doświadczanie sprawstwa
i wpływu na własną rzeczywistość,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- opracowanie planu zmian.

 

Metody pracy:

- dyskusja,
- „burza mózgów”,
- wykład,
- odgrywanie scenek,
- praca indywidualna uczestniczek,
- praca w małych podgrupach,
- trening konstruktywnych zachowań,
- relaksacja.