Logo BUTWBędziński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność 3 marca 2014 roku. O godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie organizacyjne, na które przybyło prawie 200 osób. Zapisy przyjmowane były od 17 lutego. W ciągu dwóch tygodni na zajęcia uniwersytetu zapisało się 206 osób.

 

 

W roku akademickim 2014/2015 spotkania warsztatowe w ramach Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się w salach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Kultury w Będzinie. W każdy wtorek odbywają się wykłady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie. Studenci uniwersytetu biorą udział w zajęciach komputerowych, zajęciach ze śpiewu, warsztatach fotograficznych, warsztatach psychologicznych, treningu pamięci, zajęciach fitness z elementami tańca, warsztatach dla pań, zajęciach tańca towarzyskiego oraz lektoracie języka angielskiego i niemieckiego.

 

Biuro Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieści się w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Armii Ludowej 1. Koordynatorem jest Magdalena Szulc, u której pod numerem tel. 32 267 46 07 można uzyskać wszystkie informacje na temat organizacji zajęć.

 


Każdy student Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczystej inauguracji roku akademickiego otrzymuje legitymację studencką oraz indeks.