MOPS Będzin

Asystent Rodziny w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego

praca w mopsDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej.

 

 

 

1. Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 1
42-500 Będzin

 

2. Wymiar czasu prac: pełny etat - w systemie zadaniowego czasu czasu pracy


3. Liczba stanowisk pracy – 1


4. Warunki pracy: praca w środowisku, na terenie miasta Będzin – w miejscu zamieszkania rodziny oraz wykonywanie czynności administracyjno - biurowych.

 

5. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 j.t. ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
3) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną.
- zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608).
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

6.Wymagania dodatkowe:

1) wysoka kultura osobista;
2) równowaga emocjonalna;
3) zdolność analitycznego rozwiązywania problemów,
4) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
5) odporność na stres;
6) odpowiedzialność
7) asertywność;
8) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
9) dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych zawierających:

  • życiorys;
  • list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • klauzulę o treści "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 98/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
    Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną zniszczone.

 

Oferty należy składać w dziale kadr (pok 47) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:

tel.: (32) 296 21 34

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok