znam swoje prawa

Od września 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie we współpracy z Urzędem Miasta w Będzinie realizuje Kampanię społeczną ?Znam swoje prawa ? nie akceptuję przemocy?. Dobiega półmetka coaching grupowy dla profesjonalistów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie prowadzony przez Agnieszkę Szeptuch (coacha, psychologa, specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie). Coaching grupowy ? będący środkiem umożliwiającym przemianę grupy indywidualności pracujących razem w trwały, spójny i kreatywny zespół ? umożliwia uczestnikom osiąganie celów przez poszczególnych członków grupy przy wykorzystaniu mądrości grupy. Spotkania coachingowe stanowią dla uczestników inspirację do poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc domową, ale też okazję do stawiania sobie wyzwań zawodowych i zacieśniania współpracy zespołowej, interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej. Wykorzystanie coachingu jako sposobu wzmacniania kompetencji pracowników pozytywnie wpisuje się z kreowanie nowego wizerunku pomocy społecznej jako nowoczesnej, efektywnej, elastycznej w doborze metod prowadzących do pożądanych celów i zorientowanej na zintegrowany rozwój kadry.

 

Zrealizowana została także pierwsza edycja warsztatów dla rodziców promujących metody wychowawcze bez użycia przemocy pt. ?Co mądrze zasiejesz, to obficie zbierzesz ? wspieranie dojrzałego rodzicielstwa? prowadzonych przez Małgorzatę Łozińską (psychologa, konsultanta ds. rodzin). W warsztatach wzięli udział rodzice pragnący poprawić jakość swoich relacji z dziećmi i nauczyć się umiejętnie budować relacje ze swoimi dziećmi. Spotkania warsztatowe były okazją do refleksji nad skutecznością różnych metod wychowawczych, uwrażliwiały rodziców na potrzeby dzieci, ale przede wszystkim pomagały nabyć umiejętności budowania prawidłowych relacji z dzieckiem i współpracy z nim w poszanowaniu dla jego podmiotowości, indywidualności i godności.

 

W najbliższych dniach zostanie zainaugurowana akcja edukacyjna z wykorzystaniem ulotek, plakatów i billboardów, które pojawią się w przestrzeni publicznej naszego miasta. Materiały edukacyjne mają na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie poprzez dostarczenie wiedzy o przysługujących każdemu człowiekowi praw, ale też poprzez zdemaskowanie szkodliwych mitów usprawiedliwiających i ukrywających przemoc domową. Materiały edukacyjne będą też zawierać informację o instytucjach świadczących profesjonalną pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

 

Na ręce mieszkańców Będzina trafią ?gadżety budzące świadomość? ? kobiece lusterka kosmetyczne i domowe magnesy na lodówkę. ?Gadżety?mają prowokować do społecznej dyskusji na temat prawa do życia w rodzinie wolnej od przemocy.