Kierownik: Edyta Otczyk
 

Przyjmujemy w godzinach:

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • Wtorek: 7:30 - 15:30
 • Środa: 7:30 - 15:30
 • Czwartek: 7:30 - 15:30
 • Piątek: 7:30 - 14:00
 

Kontakt:

Poradnictwo Specjalistyczne - pokój nr 19b 

tel.: (32) 296 21 45
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zajmujemy się pomocą dla osób indywidualnych oraz rodzin, mająca na celu wspieranie ich w przezwyciężaniu trudności i rozwiązywaniu problemów życiowych. Pomoc ta skierowana jest nie tylko dla klientów MOPS ale również dla pozostałych mieszkańców Będzina, którzy nie korzystają z pomocy materialnej tutejszego Ośrodka.

 

 

Zespół Działu Poradnictwa Specjalistycznego tworzą:

 • Konsultant ds. uzależnień i osób współuzależnionych
 • Konsultant ds. osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Konsultant ds. rodzin
 • Psycholog
 • Pomoc administracyjna
 • Asystenci rodziny
 

Do szczegółowych zadań Działu należy:

 • udzielanie pomocy psychologicznej
 • prowadzenie konsultacji dla rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, diagnostycznych i terapeutycznych dla:

- osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i współuzależnionych
- ofiar przemocy
- osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
- rodzin wieloproblemowych
- rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi
- osób bezrobotnych

 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i warsztatów tematycznych dla pracowników socjalnych
 • prowadzenie grupowych spotkań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych dla osób i rodzin z trudnościami
 • prowadzenie warsztatów edukacyjnych w zakresie profilaktyki społecznej dla osób i rodzin objętych pomocą specjalistyczną
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS
 • podejmowanie współpracy z podmiotami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin z trudnościami w środowisku lokalnym
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • asystentura rodziny
 • tworzenie sieci wsparcia lokalnego