Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski uprzejmie informuje mieszkańców Będzina o bezpłatnych konsultacjach dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w 2020 roku.

  

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

I ICH RODZIN

(od 7 stycznia 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku)

- z wyłączeniem sierpnia 2020 roku

l.p.

Dzień

Godziny dyżurów

Miejsce

1.

Wtorek

15:30 – 18:00

NZOZ „MARVIT”

ul. Małachowskiego 16

42 – 500 Będzin

2.

Środa

9:00 – 16:00

3.

Czwartek

17:30 – 20:30

4.

Piątek

11:00 – 20:00

 

PSYCHOLOG

(od 17 lutego 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku)

- z wyłączeniem sierpnia 2020 roku

l.p.

Dzień

Godziny dyżurów

Miejsce

1.

Środa

8:00 – 12:00

Miejska Świetlica Środowiskowa

ul. rtm. Pileckiego17

42 - 500 Będzin

2.

Środa

13:00 – 17:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 11 Listopada 1

42 - 500 Będzin

3.

Czwartek

8:00 – 12:00

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. M. Konopnickiej 13

42 - 506 Będzin

 

PORADY PRAWNE

(od 3 lutego do 11 grudnia 2020 roku)

(z wyłączeniem jednego miesiąca wakacyjnego)

l.p.

Dzień

Godziny dyżurów

Miejsce

1.

Wtorek

16:00 – 18:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 11 Listopada 1

42 - 500 Będzin

2.

Piątek

9:00 – 11:00

Miejska Świetlica Środowiskowa

ul. rtm. Pileckiego17

42 - 500 Będzin

3.

Piątek

11:30 – 13:30

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. M. Konopnickiej 13

42 - 506 Będzin

 

KONSULTACJE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I ICH RODZIN

(od 27 stycznia 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku )

(z wyłączeniem wakacji lipiec/sierpień)

l.p.

Dzień

Godziny dyżurów

Miejsce

1.

Poniedziałek

14:00 – 17:00

Szkoła Podstawowa Nr 10

ul. Sportowa 2

42 – 500 Będzin