Negatywny i krzywdzący wizerunek edukacji specjalistycznej (specjalnej) wśród społeczeństwa jest faktem. Chcąc to zmienić Fundacja Aktywizacji i Integracji stworzyła krótkometrażowy film pt. "Wszystko będzie dobrze" wraz z trzema opiniami ekspertów w tej dziedzinie, dostępny na kanałach Youtube oraz Vimeo.

 

Cała kampania informacyjna ma uzmysłowić misję edukacji specjalistycznej (specjalnej), której najważniejszym celem jest, poprzez zindywidualizowane podejście, przygotowanie osoby (dziecka ze szczególną niepełnosprawnością) do wypełnienia roli w społeczności w której przyjdzie jej żyć, założyć rodzinę, podjąć aktywność zawodową, realizować pasje oraz tworzyć trwałe i pozytywne relacje.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami filmowymi:

https://www.youtube.com/watch?v=8YI6FExbuR4&t=61s
https://www.youtube.com/channel/UC1m5HMb1uTP8Hd3N7guSneA/videos
https://vimeo.com/user160485391?fbclid=IwAR1tWydaRwGeeRuZ_afOTc48VKG668UDlHHdkJhNz9biA_BHmIzj2KLRVL4