Miejsce na artykułu z aktualnościami

500plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie obsługiwał wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus na okres świadczeniowy obowiązujący do 31 maja 2022r. (wnioski o świadczenie dot. dzieci urodzonych od 1 stycznia 2022 r. a także dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wniosek nie został wcześniej złożony).

Wigilia 2021

Przedszkolaki i pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie jak co roku przygotowali posiłek Wigilijny dla podopiecznych MOPS Będzin. Pracownicy Socjalni dostarczyli paczki wraz z życzeniami świątecznymi  od przedszkolaków do 40 najbardziej potrzebujących osób. 

darmowe konsultacje

Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski uprzejmie informuje mieszkańców Będzina o bezpłatnych konsultacjach:

  • Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
  • Konsultacje psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym.
  • Konsultacje dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.
  • Konsultacje w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom.

wnioski przez internet

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, iż w dalszym ciągu jest możliwe składanie wniosków w formie elektronicznej na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Otwórz się na pomoc

Miasto Będzin przyłączyło się do drugiej edycji projektu „Otwórz się na pomoc”, który obejmuje tematyką przeciwdziałanie problemowi uzależnienia dzieci i młodzieży od alkoholu. Działania podejmowane przez gminę Będzin mają na celu wspieranie głównych czynników chroniących, zwłaszcza kształtowaniu silnej więzi rodzinnej, wzmacnianiu gotowości do respektowania norm i wartości. Należy pamiętać o tym, że pomocy i dostarczenia specjalistycznej wiedzy na temat uzależnień wymagają nie tylko dzieci, młodzież, ale także ich rodzice, opiekunowie, osoby dorosłe i grono pedagogiczne.

Malować emocjami

„Malować emocjami” – to tytuł wystawy prac przygotowanych przez pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie. W dzisiejszym wernisażu uczestniczyli: Sebastian Szaleniec – Starosta Będziński, Anna Drzewiecka – II Wiceprezydent Miasta Będzina oraz Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w osobach Patrycja Gruca – Hołota - dyrektor oraz Kamil Dybich – zastępca dyrektora. Swoje prace zaprezentowali Państwo: Marzena Radzimska, Arkadiusz Kaczmarczyk oraz uczestniczący osobiście Alfred Walczak. Wśród eksponowanych dzieł pojawiły się również prace nieżyjącego już Pana Józefa Kaczmarka.

psycholog

Prezydent Miasta Będzina informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży do lat 18 i ich rodzin, mieszkających na terenie miasta Będzina. Pomoc można uzyskać w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Piłsudskiego 9.

Do 30 września 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Tradycyjnie raz na 10 lat GUS pyta mieszkańców Polski „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą.