W razie pytań skontaktuj się z nami telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

tel.: (32) 296 21 46, (32) 296 21 55
email: 500plus@mops.bedzin.pl