psycholog

Od poniedziałku do piątku można kontaktować się w sprawie konsultacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz porad i konsultacji psychologicznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pod numerem tel: 604-823-501

ikona z filmem o koronawirusie

Niezbędne informacje na temat koronawirusa w języku migowym.

ulotka dla bezdomnych

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z korona-wirusem COVID-19 przedstawiamy ulotkę Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

logo fundacji świat głuchych

W obliczu sytuacji w jakiej znalazło się nasze społeczeństwo, pragniemy zaproponować pomoc dedykowaną niesłyszącym seniorom. Inicjatywa polega na skomunikowaniu niesłyszących seniorów z wolontariuszami, którzy pomogą w najpilniejszych sprawach.