Kooperacja oparta jest o realizację następujących szczebli współpracy:

  1. Poziom instytucji – współpraca ośrodków pomocy społecznej z innymi instytucjami. Model opisuje zasady oraz sposób zawiązywania na szczeblu lokalnym sformalizowanych partnerstw podmiotów pomocy społecznej i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.
  2. Poziom pracownika – współpraca pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Model w tej części proponuje rozwiązanie pozwalające zintegrować działania na rzecz osób, rodzin i grup społecznych oraz  wypracować mechanizmy współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.
  3. Poziom klienta - współpraca pracowników socjalnych z klientem, która pozwala na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb. W tej części model obejmuje m.in.: opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osób, rodzin oraz grup społecznych uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie prowadzące do zawarcia kontraktu socjalnego, wskazującego oddziaływania i możliwości wielu sektorów w środowisku lokalnym.

 

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 roku do marca 2021 roku w następujących fazach:

  • Faza I (12 miesięcy) – opracowanie modelu kooperacji,
  • Faza II(18 miesięcy) – przeprowadzenie testów modelu kooperacji
  • Faza III(3 miesiące) – podsumowanie testów modelu kooperacji,
  • Faza IV(3 miesiące) – działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów na terenie kraju.

 

Działania związane z projektem koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie.