W dniu 9 października 2019r. odbyło się II spotkanie PZK (Profesjonalnego Zespołu Kooperantów) w ramach programu KOOPERACJE 3D, którego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na spotkaniu, które miało charakter warsztatowy omawiano sposoby skutecznej pomocy świadczonej rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem i wymagających pomocy ze strony różnych instytucji. W dyskusji poruszano również problemy związane z przepływem informacji , skracaniem drogi formalnej, sprawnej komunikacji.

 

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy, Schronisk dla Osób Bezdomnych, Szpitala Powiatowego, Policji, Straży Pożarnej oraz Starostwa Powiatowego.

2019.10.09_11:24
2019.10.09_11:23
2019.10.09_11:23
2019.10.09_11:24