27 listopada 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Będzina, Dyrektor MOPS w Będzinie Pani Patrycja Gruca-Hołota, przedstawiciel lidera programu jakim jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką społeczną i pracą na rzecz potrzebujących mieszkańców, podpisali Deklarację przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach programu KOOPERACJE 3D.

 

 

W podpisaniu uczestniczyli m.in.: II Wiceprezydent Miasta Będzina Anna Drzewiecka, Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Wojciech Olesiński, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie Olga Machura, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie st. kpt. Arkadiusz Spera oraz przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Będzinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie, Centrum Usług Społecznych w Będzinie, Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie.

 

Partnerski Zespół Kooperacyjny w Będzinie powstał w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, w celu wzmocnienia i polepszenia współpracy partnerów Zespołu na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Efektywna współpraca ma zapewnić wzajemne wsparcie, rozpoznanie potrzeb i uproszczenie procedur, zapewniające skuteczne działanie na rzecz potrzebujących. Liderem i koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie.

 

2019_11_27_061
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_063
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_065
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_069
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_070
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_041
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_044
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_045
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_046
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_048
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_050
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_051
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_052
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_054
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_056
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_057
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_059
Uroczyste przystąpienie Partnerów
2019_11_27_060
Uroczyste przystąpienie Partnerów