loga UE

Prezydent Miasta Będzina Pan Łukasz Komoniewski serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Będzin w wieku 60+ do skorzystania z oferty powstałego Centrum Usług Senioralnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mieszczącego się w Będzinie przy ul. 1 Maja 2, w ramach którego dostępne będą dwie usługi społeczne: Dzienny Dom Pomocy oraz Klub Seniora.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Usług Senioralnych w Będzinie – wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym”. 

 

Regulamin naboru wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest na stronach internetowych MOPS www.mops.bedzin.pl/cus i Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ul. 11 Listopada 1 w pokoju nr 19.


Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty:

Rejony Opiekuńcze MOPS od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -10.30 lub 14.30 – 15.30:

  • Rejon Opiekuńczy Śródmieście 1 i Śródmieście 2 ul. 11 Listopada 4.
  • Rejon Opiekuńczy Zamkowe ul. Bursztynowa 11.
  • Rejon Opiekuńczy Grodziec ul. Barlickiego 16.
  • Rejon Opiekuńczy Ksawera ul. Siemońska 11.
  • Rejon Opiekuńczy Warpie ul. Witolda Pileckiego 9.
  • Rejon Opiekuńczy Syberka ul. Zwycięstwa 30.
  • Rejon Opiekuńczy Łagisza ul. Energetyczna 10.

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ul. 11 Listopada 1, pokój nr 19 w godzinach pracy Ośrodka.

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20 w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.