loga UE

Dzienny Dom Pomocy w CUS

 

Dzienny Dom Pomocy to ośrodek wsparcia o zasięgu lokalnym, powołany do świadczenia usług na rzecz osób po 60 r.ż, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. To ośrodek zapewniający seniorom kontakt ze środowiskiem lokalnym, tworzący miejsce do wspólnego spędzania czasu osób w podobnej sytuacji, które przy wsparciu w codziennemu funkcjonowaniu tworzą dla siebie drugi dom poprzez wzajemną samopomoc.  Dzienny Dom Pomocy zapewnia miejsce do bezpiecznego i godnego spędzania czasu, usługi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Ma za zadanie udzielać jak najszerszego wsparcia osobom w podeszłym wieku, aby mogły prawidłowo funkcjonować w swoim środowisku zamieszkania.

 

Dzienny Dom Pomocy oferuje swoim podopiecznym następujące formy wsparcia:


Wsparcie stałe

Zapewnienie opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu podopiecznych – jest to m.in. codzienna toaleta, pomoc w praniu, zapewnieniu odpowiedniej odzieży do pory roku, dbałość o wygląd zewnętrzny oraz higienę, monitoring wizyt lekarskich oraz przyjmowania leków, pomoc w spożywaniu posiłków, załatwianie spraw urzędowych, organizacja czasu wolnego, integracja i animacja w tym pomoc w funkcjonowaniu Rady Seniorów oraz wsparcie w organizacji urodzin i uroczystości uczestników.

 

  • Transport - dla uczestników, którzy mają trudności w poruszaniu lub ze względu na stan zdrowia i nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do DDP w CUS, zapewniony jest transport z miejsca zamieszkania. Uczestnicy są przywożeni przed śniadaniem i odwożeni po zrealizowanym wsparciu.
  • Wyżywienie – zapewnienie dwóch posiłków tj. śniadania oraz obiadu składającego się z zupy i drugiego dania. W ramach usługi realizowane są również posiłki okolicznościowe (walentynki, dzień seniora, mikołajki, karnawał, dzień kobiet, tłusty czwartek, majówka, andrzejki) oraz posiłki świąteczne.
  • Zajęcia integracyjne – różnego rodzaju gry i zabawy mające na celu scalenie grupy, adaptację uczestników, wypracowanie wspólnych zasad i reguł panujących w grupie.
  • Książka i kultura – uczestnikom zakłada się karty i mogą korzystać z zasobów bibliotecznych.
  • Wsparcie w instytucjach – pomoc w załatwianiu bieżących spraw życia codziennego np. udzielanie pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w redagowaniu pism do różnych instytucji w zależności od potrzeb podopiecznego. W ramach wsparcia kadra uczestniczy i pomaga podopiecznym w dotarciu do odpowiednich instytucji.
  • Profilaktyka - zajęcia o tematyce profilaktycznej (tematyka uzależnień, higieny, zdrowia itp.) - organizuje się uczestnikom prelekcje i wykłady poświęcone profilaktyce zdrowia. W szczególności dużą wagę przykłada się do profilaktyki uzależnień, która jest niezbędna osobom zmagającym się z tego typu problemami.
  • Organizacja czasu wolnego – filmoterapia; gry stolikowe oraz ruchowe – cymbergaj, piłkarzyki, stymulacja rozwoju logicznego myślenia i spostrzegawczości poprzez rozwiązywanie rebusów, łamigłówek, krzyżówek, sudoku, układanie puzzli itp., zajęcia relaksacyjne, muzykoterapia, animacja ruchowa, zakładanie i dbanie o ogródek, zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia manualne.
  • Wspólne wypieki – prowadzone są treningi kulinarne, które pełnią dużą rolę w integracji grupy. Wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków jest niezwykle istotne w budowaniu relacji. Ponadto, uczestnicy sami organizują sobie poczęstunki z okazji urodzin czy też rocznic.
  • Celebrowanie urodzin – podopieczni celebrują swoje święta poprzez przygotowanie słodkiego poczęstunku, wspólne życzenia oraz wręczenie własnoręcznie wykonanej kartki urodzinowej.