loga UE

Klub Seniora w CUS

 

Klub Seniora jest klubem samopomocy - placówką wsparcia dziennego dla mieszkańców miasta w wieku 60+ w pełni przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Skierowany jest do seniorów niesamodzielnych, niepełnosprawnych, samotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest miejscem spotkań osób w starszym wieku, które w bardzo różnorodny sposób mogą spędzać wolny czas z możliwością pogłębiania swych zainteresowań oraz zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Spotkania w KS pozwalają zaspokoić potrzebę kontaktów międzyludzkich, nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, a przede wszystkim zagospodarować wolny czas. KS jest otwarty na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości życia i funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym. Działalność Klubu Seniora ma na celu integrację lokalnego środowiska seniorów, poprawę funkcjonowania psychicznego, społecznego i fizycznego uczestników, zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej, wzrostu poczucia własnej wartości jak również aktywizację i promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród seniorów.

 

Klub Seniora oferuje swoim podopiecznym następujące wsparcie:


Wsparcie zajęciowe

  • Zajęcia komputerowe – zajęcia informatyczne w grupie, nauka obsługi podstawowych programów komputerowych.
  • Język angielski - nauka podstawowych wyrażeń niezbędnych do komunikowania się w języku angielskim, podstawy gramatyki i podstawowych zwrotów - słówek z życia codziennego związane z rożnymi sytuacjami. Poznanie kultury Wielkiej Brytanii.
  • Zajęcia rękodzielnicze - warsztaty manualno – plastyczne z zastosowaniem różnorodnych technik twórczości. Zumba Gold – układy taneczne opracowane specjalnie dla seniorów, mające na celu poprawę kondycji fizycznej i ruchowej.

 

Oferta Klubu jest urozmaicona, co daje duży wachlarz możliwości ciekawego i interesującego spędzania czasu wolnego dla każdego seniora. 

Klub Seniora cały czas prowadzi aktywną rekrutację wśród zainteresowanych uczestników.