loga UE

Kryteria uczestnictwa

 

Grupę docelową stanowią mieszkańcy Będzina, którzy mają ukończone 60 lat, są osobami niesamodzielnymi, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowym czynności dnia codziennego. Kryteria kwalifikacyjne określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa CUS, dostępny w zakładce „DO POBRANIA”.

 

Wsparcie udzielane w Centrum Usług Senioralnych jest bezpłatne dla osób posiadających dochód poniżej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj:

  • dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł
  • dla osoby w rodzinie wynosi 528,00 zł

 

Osoby posiadające dochód przekraczający powyższe kryteria dochodowe są zobowiązane do ponoszenia odpłatności zgodnie z tabelą "Odpłatności CUS" załączoną poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (odpłatność-CUS-2024.pdf)Odpłatności w DDPS i KS[ ]41 kB