loga UE

O nas

 

Podmiot prowadzący:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
ul. 11 Listopada 1
42 – 500 Będzin

 

Pełna nazwa i adres placówki:

Centrum Usług Senioralnych
ul. 1 Maja 2/41
42 – 500 Będzin

 

Zasięg terytorialny wsparcia udzielanego przez placówkę:

obszar miasta Będzin.

 

Placówka powstała w ramach projektu pn. „Centrum Usług Senioralnych w Będzinie  – wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym”

projekt jest współfinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 9.2.1 Rozwój Usług Społecznych i Zdrowotnych – ZIT  (Europejski Fundusz Społeczny). Okres trwałości projektu do 31.12.2022.

 

W skład Centrum Usług Senioralnych wchodzą:

Dzienny Dom Pomocy oraz Klub Seniora.

 

Statutowa liczba miejsc w Centrum Usług Senioralnych:

  • Dzienny Dom Pomocy: 30
  • Klub Seniora: 30 (rotacyjnie 80)

Otwarcie Centrum Usług Senioralnych miało miejsce dnia 11 marca 2019 r. W ramach uruchomienia Centrum Usług Senioralnych w Będzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął rekrutację w październiku 2018 roku. Placówka cały czas prowadzi aktywną rekrutację wśród zainteresowanych uczestników.

 

Celem działalności CUS jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla seniorów, udostępnienie systemu wsparcia alternatywnego względem opieki instytucjonalnej.