W dn. 30.08.2018 w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jana III Sobieskiego 1 odbyło się spotkanie edukacyjne „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji”.
Celem spotkania była edukacja seniorów na temat praw konsumenta oraz stosowanych przez nieuczciwych sprzedawców technik manipulacji i wywierania wpływu społecznego ponieważ to właśnie seniorzy stanowią grupę potencjalnie najbardziej narażoną na nieetyczne formy sprzedaży.

Uczestnicy dowiedzieli się jak skutecznie rozwiązać niekorzystne umowy, gdzie szukać pomocy w razie problemów związanych ze sprzedażą bezpośrednią, jakie są tajniki organizacji spotkań handlowych, pokazów, prezentacji oraz zapoznali się ze skutecznymi technikami obrony przed nachalną akwizycją. Prowadzący spotkanie Kazimierz Danielewski z Fundacji Aktywizacji Seniorów Teraz przypomniał, że każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Manko, Polską Unię Seniorów wraz z Fundację Aktywizacji Seniorów Teraz został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO.