Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej, powinna złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 – go Listopada 1 lub na jednym z Rejonów Opiekuńczych codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach; 7:30 – 10:30, 14:30 – 15:30.

 

Usługi przyznawane są na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, zawierającego informacje dotyczące sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o tę formę pomocy. W ustalonym terminie pracownik socjalny z MOPS Będzin przeprowadza z klientem wywiad środowiskowy w jego miejscu zamieszkania. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję przyznającą klientowi świadczenia w DDPS. Pracownik socjalny z MOPS w Będzinie powiadamia klienta o dacie rozpoczęcia świadczeń.