Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Będzinie rozpoczął swoją działalność 6 listopada 1989 roku i od początku mieści się w domu jednorodzinnym przy ul. Armii Ludowej 1, otoczonej roślinnością, o którą osobiście dbają pensjonariusze.

 

Dysponujemy dwoma placówkami:

  • DDPS ul. Jana III Sobieskiego 1 - GZICHÓW
  • DDPS - Filia ul. 35-lecia PRL - WARPIE

 

Naszym celem jest zapewnienie miejsca przyjaznego seniorom, integracja, aktywizacja oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Dbamy o to, aby w naszym domu panowała ciepła atmosfera jak najbardziej zbliżona do domowej.