Książka z nutami i maski teatralneProjekt Stowarzyszenia „Zaczarowana Pomoc” ma na celu uruchomienie potencjału tkwiącego w seniorach i umożliwienie im realizację własnych pomysłów na rzecz innych z wykorzystaniem posiadanego doświadczenia i umiejętności. Celem projektu jest uruchomienie potencjału tkwiącego w seniorach, integracja społeczności seniorów i dzieci. Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów, poprawę jakości ich życia oraz zwiększenie motywacji osób starszych do podejmowania

działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez promowanie dobrych praktyk. W ramach projektu seniorzy wystawią bajkę dla dzieci pt. „Jak książę Jędrzej Kurze Udko szukał żony” autorstwa Magdaleny Dudek. Seniorki uszyją dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej pokrowce na krzesła i zasłony, co pozwoli niedużym nakładem poprawić estetykę pomieszczeń, z których korzystają seniorzy. Odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci i seniorów podczas, których powstaną kartki świąteczne. Kolejne międzypokoleniowe spotkania to kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania. Projekt realizowany w ramach konkursu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”.

 

Plakat promujący akcje