Z usług w DDPS mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne, bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego wymagają pomocy osób trzecich.