pomocWdrażanie okresu świadczeniowego 2018/2019 (dot. funduszu alimentacyjnego) trwającego od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku rozpocznie się od 1 sierpnia 2018 roku. Wdrażanie okresu zasiłkowego 2018/2019 (dot. świadczeń rodzinnych) trwającego od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku rozpocznie się od 1 sierpnia 2018 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 roku. 

Wdrażanie okresu zasiłkowego 2018/2019 (dot. świadczeń wychowawczych - 500+) trwającego od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku rozpocznie się od 1 sierpnia 2018 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 roku.

 


Informujemy, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze przyjmowane są:

  • w poniedziałki od 08.00 do 16.30.
  • od wtorku do piątku od 08.00 do 15.00.