KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
I ICH RODZIN (od 11 stycznia 2021 roku do 17 grudnia 2021 roku)
- z wyłączeniem sierpnia 2021 roku

Godziny dyżurów:

  • Wtorek: 15:00 – 18:00

  • Środa: 10:00 – 15:00

  • Czwartek: 17:30 – 20:30

  • Piątek: 11:00 – 20:30

W formie telefonicznej pod numerem telefonu: 603 342 525, oraz poprzez aplikacje telefoniczne (WhatsApp, Messanger),a także za pośrednictwem systemów teleinformacyjnych tj. Komunikatory internetowe (Skype).

 

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
I PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (od 18 stycznia 2021 roku do 17 grudnia 2021 roku)
- z wyłączeniem sierpnia 2021 roku

Godziny dyżurów:

  • Środa: 08:00 – 11:00

  • Czwartek: 8:00 – 12:00

  • Czwartek: 15:30 – 19:30

Teleporada, pod numerem telefonu: 604-823-501

 

 

KONSULTACJE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
I ICH RODZIN (od 18 stycznia 2021 roku do 17 grudnia 2021 roku)
(z wyłączeniem wakacji lipiec/sierpień)

Godziny dyżurów:

  • Poniedziałek: 08:00 – 11:00

Teleporada, pod numerem telefonu: 604-823-501