Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Będzinie z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 listopada 1

 

W ośrodku funkcjonuje Zespół ds. Procedury Niebieskie Karty:
tel. (32) 296 21 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Przewodnicząca zespołu: Patrycja Gruca - Hołota
 • Zastępca przewodniczącej, Koordynator, Starszy specjalista pracy socjalnej: Ewelina Nowak tel. 533 344 954
 • Specjalista pracy socjalnej: Monika Lubińska tel. 533 344 952
 • Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy/ członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Anna Błaszkiewicz

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY?

Działanie zespołów interdyscyplinarnych reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratury czy organizacji pozarządowych. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

CO TO JEST NIEBIESKA KARTA i JAK TO DZIAŁA?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty A”. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja może taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na komendę i tam policja również może założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola
 • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc. Po wszczęciu procedury formularz przekazywany jest do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kolejnym krokiem jest powołanie grupy roboczej, która składa się ze specjalistów zajmujących się działaniem w obszarze przeciwdziałania przemocy. To Grupa Robocza spotyka się zarówno z domniemaną osobą doświadczającą przemocy, jak i domniemaną osobą stosującą przemoc. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc materialna.

 

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

 

PAMIĘTAJ:

 • Masz prawo do szacunku i godnego traktowania.
 • Masz prawo do własnego zdania.
 • Masz prawo do nietykalności cielesnej.
 • Masz prawo popełniać błędy.
 • Masz prawo szukać pomocy, gdy twoje prawa są łamane.

 

WYKAZ LOKALNYCH PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie - Dział Poradnictwa Specjalistycznego
  ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin, pok. 19b
  tel.: (32)2962145.
 2. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny 
  ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)2674352.

 3. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny, filia w Czeladzi 
  ul. 11 Listopada 8, 41-250 Czeladź
  tel.: (32)2657880.

 4. Miejska Świetlica Środowiskowa 
  ul. rtm. Witolda Pileckiego 17, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)7614764.

 5. Noclegownia
  ul. Wolska 45, 42-500 Będzin
  tel.: 530754291.

 6. Polski Komitet Pomocy Społecznej 
  ul. Małachowskiego 22, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)2054514.

 7. Dom dla Bezdomnych Mężczyzn CARITAS
  ul. Energetyczna 10, 42-500 Będzin
  tel.: (32)2671946.

 8. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
  ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
  tel.: (32)2679128.

 9. Poradnia psychologiczno - pedagogiczna 
  ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)2674401.

 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
  ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin
  tel.: (32)2678108.

 11. Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
  ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)3680804.

 12. Komenda Powiatowa Policji w Będzinie 
  ul. Bema 1, 42-500 Będzin 
  tel.: (47)8536255.

 13. Straż Miejska w Będzinie 
  ul. Plac Kolei Warszawsko Wiedeńskiej , 42-500 Będzin 
  tel.: (32)7104690.

 14. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu NZOZ PRO SALUTE 
  ul. Sączewskiego 27, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)2673285.

 15. NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS
  ul. Modrzejowska 27, 42- 500 Będzin
  tel.: (32)7300444.

 16. Poradnia Przeciwalkoholowa w Czeladzi
  ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź
  tel.: (32)2651644, (32)2651586 wew 265.

 17. Sąd Rejonowy w Będzinie I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych
  ul. Królowej Jadwigi 2, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)3688125.

 18. Sąd Rejonowy w Będzinie II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich 
  ul. Królowej Jadwigi 2, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)3688117, (32)3688103

  

BEZPŁATNE TELEFONY UDZIELAJĄCE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY:

 • Telefon zaufania Niebieska Linia: 801 120 002
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 • Rzecznik Praw Dziecka: 800 12 12 12
 • Kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych: 116 123
 • Całodobowy telefon wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym: 800 70 22 22