Miasto Będzin realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020-2021” finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

Cel Programu

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Jest to również możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Jest to umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

Do kogo Program jest skierowany?

Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Będzina – osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych), które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Co należy zrobić, aby przystąpić do Programu:
Skontaktować się z pracownikiem socjalnym wg miejsca zamieszkania:

 • Śródmieście ul. 11 Listopada 4

  (32) 307-68-91, (32) 307-69-52

  (32) 307-63-34, (32) 307-58-81

 • Zamkowe ul. Bursztynowa 11
  (32) 763-30-34

 • Grodziec ul. Barlickiego 16
  (32) 263-40-46

 • Warpie ul. rtm. Witolda Pileckiego 9
  531-338-166

 • Ksawera ul. Siemońska 2
  (32) 307-63-84, 504-919-724

 • Syberka ul. Biskupa Adama Śmigielskiego 2
  (32) 762-07-23, (32) 267-00-64

 • Łagisza ul. Energetyczna 10
  534-995-564

Skontaktować się można również drogą elektroniczną pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres usług świadczonych przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej obejmie:

 • pomoc w przemieszczaniu się, komunikowaniu, w codziennych czynnościach, w pełnieniu ról społecznych - zgodnie z zapotrzebowaniem osób niepełnosprawnych, w tym m.in: świadczenie usług podstawowych, na które składa się:
 • pomoc w przygotowaniu do wyjścia, dojazdach w wybrane przez Klienta miejsce oraz powrocie (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.), w tym na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe oraz miejsce pracy,
 • pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach - warunkiem wykonania tej usługi jest czynne uczestnictwo klienta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg),
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (np. usługi tłumacza języka migowego, o ile urząd ich nie zapewnia, dotarcie z Klientem do urzędu),
 • pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp.,
 • czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania,
 • pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego,
 • pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty.

 

Usługi realizowane są od poniedziałku do niedzieli w godz. od 7.00 do 22.00.