Uprzejmie informujemy, iż od maja 2020 roku uległ zmianie adres siedziby Rejonu Opiekuńczego Syberka. Nowa siedziba mieści się przy ul. Biskupa Adama Śmigielskiego 2 w Będzinie (teren Parafii Nawiedzenia NMP). Numery telefonów pozostają bez zmian.