Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt "Z POWER-EM DO PRACY!" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

 

Plakat