W związku z wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2024 r. zmianami prawnymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych, wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429), w zakładce „do pobrania” opublikowane zostały nowe/ zaktualizowane wzory wniosków o świadczenia rodzinne (w tym dot. świadczenia pielęgnacyjnego):