Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r.

 

Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

 

W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej MOPS Będzin.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy-w-2024-r-nowy-wzor-wniosku-przygotowywany-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska