Uprzejmie informujemy, iż od dnia 15 stycznia 2024 roku do dnia 15 grudnia 2024 roku w placówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie realizowane jest zadanie pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą domową i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”. Darmowe konsultacje psychologiczne odbywają w każdy czwartek od 10:00 - 14:00 (4h).