Minister Klimatu i Środowiska w dniu 16 stycznia 2023 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. 2024 poz. 59). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. od 19.01.2024 r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK_DO_20224..pdf)Wniosek Dodatek Osłonowy[ ]341 kB