Informujemy, iż wsparcie psychologiczne jest udzielane zdalnie przez psychologów Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w okresie od 30.03.2020 r. do 10.04.2020 r.

owdir plakat