Dział Poradnictwa Specjalistycznego zaprasza do udziału w Warsztatach Artystyczno - Plastycznych "Kolory Tęczy".

Warsztaty kierowane są do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Dzięki twórczości plastycznej Uczestnicy warsztatów będą rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i pewność siebie.

 

Zajęcia są dostosowane  do możliwości i umiejętności Uczestników. Odbywać się będą w pierwszy i trzeci piątek każdego miesiąca, w godzinach 13:00 do 15:00.


Informacje dotyczace naboru Uczestników pod numerem telefonu (32) 296 21 41