Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Będzinie z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 listopada 1

 

W ośrodku funkcjonuje Zespół ds. Procedury Niebieskie Karty:
tel. (32) 296 21 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Przewodnicząca zespołu: Patrycja Gruca - Hołota
 • Zastępca przewodniczącej: Edyta Otczyk
 • Koordynator: starszy specjalista pracy socjalnej: Ewelina Nowak tel. 533 344 954
 • Specjalista pracy socjalnej: Monika Lubińska tel. 533 344 952
 • Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy/ członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Anna Błaszkiewicz

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY?

Działanie zespołów interdyscyplinarnych reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratury czy organizacji pozarządowych. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

CO TO JEST NIEBIESKA KARTA i JAK TO DZIAŁA?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty A”. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja może taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na komendę i tam policja również może założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola
 • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc. Po wszczęciu procedury formularz przekazywany jest do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kolejnym krokiem jest powołanie grupy roboczej, która składa się ze specjalistów zajmujących się działaniem w obszarze przeciwdziałania przemocy. To Grupa Robocza spotyka się zarówno z domniemaną osobą doświadczającą przemocy, jak i domniemaną osobą stosującą przemoc. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc materialna.

 

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

 

PAMIĘTAJ:

 • Masz prawo do szacunku i godnego traktowania.
 • Masz prawo do własnego zdania.
 • Masz prawo do nietykalności cielesnej.
 • Masz prawo popełniać błędy.
 • Masz prawo szukać pomocy, gdy twoje prawa są łamane.

 

WYKAZ LOKALNYCH PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW:

 

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/
organizacji
Telefon
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie-
Dział Poradnictwa Specjalistycznego

ul. 11 Listopada 1
42-500 Będzin
pok. 19b

(32)2962145
2 Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny 

ul. Krasickiego 17
42-500 Będzin 

(32)2674352
3 Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
filia w Czeladzi 

ul. 11 Listopada 8 
41-250 Czeladź

(32)2657880
4 Miejska Świetlica Środowiskowa 

ul. rtm. Witolda Pileckiego 17
42-500 Będzin 

(32)7614764
5 Noclegownia

ul. Wolska 45
42-500 Będzin

530754291
6 Polski Komitet Pomocy Społecznej 

ul. Małachowskiego 22
42-500 Będzin 

(32)2054514

7 Dom dla Bezdomnych Mężczyzn CARITAS

ul. Energetyczna 10,
42-500 Będzin

(32)2671946
8 Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 

ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin

(32)2679128
9 Poradnia psychologiczno - pedagogiczna 

ul. 11 Listopada 5
42-500 Będzin 

(32)2674401
10 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Krasickiego 17
42-500 Będzin

(32)2678108

11 Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności

ul. Krasickiego 17
42-500 Będzin 

(32)3680804
12 Komenda Powiatowa Policji w Będzinie 

ul. Bema 1
42-500 Będzin 

(47)8536255
13 Straż Miejska w Będzinie 

ul. Plac Kolei Warszawsko Wiedeńskiej 
42-500 Będzin 

(32)7104690
14 Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
NZOZ PRO SALUTE 

ul. Sączewskiego 27
42-500 Będzin 

(32)2673285
15 NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS

ul. Modrzejowska 27
42- 500 Będzin

(32)7300444
16 Poradnia Przeciwalkoholowa w Czeladzi

ul. Szpitalna 40
41-250 Czeladź

(32)2651644
(32)2651586
wew 265
17

Sąd Rejonowy w Będzinie
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych

ul. Królowej Jadwigi 2
42-500 Będzin 

(32)3688125
18

Sąd Rejonowy w Będzinie
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds.
Rodzinnych i Nieletnich 

ul. Królowej Jadwigi 2
42-500 Będzin 

(32)3688117
(32)3688103

 

BEZPŁATNE TELEFONY UDZIELAJĄCE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY:

 • Telefon zaufania Niebieska Linia: 801 120 002
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 • Rzecznik Praw Dziecka: 800 12 12 12
 • Kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych: 116 123
 • Całodobowy telefon wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym: 800 70 22 22