Oferty pracy

Kontakt: tel.: (32) 296 21 34, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nabór na stanowiska pracy w MOPS Będzin odbywa się m.in. w drodze konkursu. Informacje o konkursach a także inne oferty pracy na stanowiska pomocnicze i obsługi, które nie są stanowiskami urzędniczymi i nie wymagają przeprowadzenia naboru w drodze konkursu zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej - w przypadku naboru na stanowisko urzędnicze. Osoby zainteresowane zatrudnieniem w naszym Ośrodku (biorące udział w naborze na konkretne stanowisko) proszone są o wypełnienie załączonej poniżej zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie jej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi. Dokumenty aplikacyjne będą rozpatrywane tylko na oferty pracy umieszczone na stronie Ośrodka. Pozostałe dokumenty (bez wskazania konkretnego stawiska pracy) będą zniszczone.

Załączniki:
Pobierz plik (REKRUTACJA.pdf)Zgoda na udział w rekrutacji[ ]504 kB

Ogłoszenie o pracę

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1 poszukuje: Psychologa w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego.

 

1. Wymagania wobec kandydata obejmują:
- wykształcenie: wyższe, mile widziana specjalizacja w dziedzinie psychologia kliniczna
- doświadczenie zawodowe: 1 rok
- znajomość przepisów prawa: Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Ustawa o pomocy społecznej,
- cechy osobowości: kultura osobista, empatia, odporność na stres, otwartość na zmiany


 
2. Zakres zadań na stanowisku:
- prowadzenie konsultacji indywidualnych, zajęć psychoedukacyjnych,
- wykonywanie diagnostyki psychologicznej,
- zbieranie, opracowanie danych o klientach na potrzeby Sądu, prowadzenie procedury "Niebieskiej Karty"
- prowadzenie działań interwencyjnych w środowisku,
- podejmowanie działań psychologicznych w miejscu zamieszkania klienta,
- współpraca z pozostałymi pracownikami socjalnymi Ośrodka.

 

3. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych specjalizacjach, kursach, szkoleniach
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o niekaralności
- klauzulę o treści "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 98/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną zniszczone.


4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1 lub droga elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej.

 

Forma zatrudnienia

umowa o pracę.


Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin - pokój 47 w godz.: pn 7.30-17.00, wt-czw 7.30-15.30, pt 7.30 - 14.00. 

Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer: 32 296 21 31 lub 32 296 21 34 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie średnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

 
Zakres zadań aspiranta pracy socjalnej:

 • praca socjalna;

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 

 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 

 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.


Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy; 

 • umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem; 

 • komunikatywność, zaangażowanie, asertywność; 

 • umiejętność pracy w zespole;

 • łatwość nawiązywania kontaktów;


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych zawierających:

 • kwestionariusz osobowy;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • klauzulę o treści "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 98/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną zniszczone.

 

oferta pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej.