Gmina Będzin przystąpiła do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Program jest dofinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

 

W ramach realizacji programu ofertowane jest wsparcie":

  • MODUŁ I - świadczenie codziennej pomocy osobom potrzebującym wsparcia w wieku powyżej 65lat.
  • MODUŁ II - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. "Opieki na odległość"

aoon ver4