logo unia europejska

Z radością informujemy Państwa, że od 29 marca 2021 r. realizujemy projekt „Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwiniecie działalności Klubu Integracji Społecznej”, w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Zgodnie z założeniami  chcemy objąć wsparciem 16 mieszkańców gminy Będzin, w szczególności mieszkańców dzielnicy Grodziec.

 

Projekt „Razem łatwiej (...)”stanowi uzupełnienie projektu infrastruktualnego, który został ujęty w wykazie projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017-2023: tj. poz. P5 – Rewitalizacja nitowanej wieży ciśnień.

 

Uczestnikami projektu będą osoby dorosłe, w wieku aktywności zawodowej korzystający ze świadczeń pomocy społecznej  lub kwalifikujących się do objęcia takim wsparciem. 

 

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z rewitalizowanego obszaru dzielnicy Grodziec w Będzinie. W projekcie zaplanowano udział 9 kobiet i 7 mężczyzn, którzy ze względu na brak odpowiednich wzorców, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz niską samooceną stali narażeni na wykluczenie społeczno – zawodowe.

 

Uczestnictwo w projekcie jest świetnym impulsem do zwiększenia aktywności zawodowej oraz do nawiązania kontaktów społecznych. Dlatego pragniemy, aby podczas realizacji projektu Uczestnicy mieli możliwość zawarcia nowych znajomości, zgrania się, wzajemnego wspierania się  i motywowania do działania, jak również do zwiększenia posiadanych umiejętności i zdobycia kwalifikacji.

 

W związku z tym w ramach projektu zaplanowano działania dotyczące uczestnictwa w życiu społecznym: Dni Integracji Lokalnej, integrację rodziny, warsztaty wizerunku i zdrowia, spotkania z psychologiem oraz działania dotyczące powrotu na rynek pracy: spotkania z doradcą zawodowym, kursy i szkolenia, płatne trzymiesięczne staże. 

 

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz złożenia Formularza rekrutacyjnego – jako załącznik nr do Regulaminu.

 

 Razem łatwiej

Załączniki:
Pobierz plik (REGULAMIN_RAZEM_LATWIEJ.pdf)Regulamin projektu[ ]545 kB