a4 poziom

W piątek 13 maja uczestniczki projektu „Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej”, w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Społeczny rozpoczęły kurs "Rejestratorka medyczna".

Podczas zajęć panie zapoznają się z zasadami pracy w służbie zdrowia, zarządzania recepcją, organizacją i dbaniem o wizerunek medycznego sekretariatu. W czasie spotkań będą także poruszane tematy związane z profesjonalną obsługą pacjenta. Kurs zakończy się uzyskaniem zaświadczenia wydawanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Zdobyte podczas kursu umiejętności ułatwią słuchaczkom podjęcie pracy na recepcji w placówkach zdrowia i przychodniach. Jest to już kolejny kurs dla uczestników projektu „Razem łatwiej". Pod koniec marca odbyło się szkolenie „Dezynfekcja i sterylizacja powierzchni”, w którym uczestniczyło 9 osób. Wiedza zdobyta w ramach tego kursu przydatna jest dla osób pracujących w branży medycznej, w usługach kosmetycznych, w magazynach oraz transporcie. Wszystkie kursy w projekcie dopasowywane są do potrzeb i predyspozycji uczestników ustalonych podczas spotkań z doradcą zawodowym.

received_437088688420337
received_506984304495196
received_679348239829400
received_746370549869382
received_991984064827440
received_1062053371413114
received_5565769576776203
100_0002
100_0003
100_0004
100_0005
received_269604218685631
received_347306440806319
received_415685807233051
received_436663928300639