a4 poziom

W dniu 19 maja w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników projektu „Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej”, w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Społeczny.

W spotkaniu, które miało miejsce w Restauracji Rozkówka wzięły udział nie tylko osoby objęte projektem, ale także ich rodziny, w sumie 40 osób. Przygotowany poczęstunek zachwycił wszystkich gości. Jedną z atrakcji były przygotowane pieczonki, czyli ziemniaki z dodatkami pieczone w żeliwnym kociołku na ognisku. Dzieci zachwycone były obecnością koni z pobliskiej stajni. Oprócz wspaniałości na stole, uczestnicy mogli skorzystać z uroków pobliskiego parku. Przy tej okazji zostały również uroczyście rozdane certyfikaty ze zdanego egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie dezynfekcji i sterylizacji powierzchni. Spotkanie zakończyło się wieczorem o godz. 20:00.

received_380477097448661
received_386145420142094
received_387976833282216
received_393076349418468
received_400827548634981
received_411764530856518
received_415752360215345
received_416761806756534
received_529766772192011
received_553051902925262
received_554990486342635
received_687346175896161
received_751885289156784
received_752008839490880
received_982215995793096
received_1239338936603185
received_1414649458958285
received_1459749801123655
received_3054493241438081
received_3222678434634582
received_3341382709481349
received_5037389286310179
received_5121737541229193