Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi schronienia Nr 261/U 92/19