Unieważnienie Zamówienia U122/2020 Świadczenie usług cateringowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej wraz z filią w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina oraz dla podopiecznych Centrum Usług senioralnych w Będzinie - część III zamówienia.

         Zamówienie zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.