Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr zamówienia U122/2020: Wykonywanie usług prania i maglowania dla potrzeb pensjonariuszy schroniska dla osób bezdomnych wchodzącego w skład Miejskiego Ośrodka Pomocy w Będzinie.