Ogłoszenie o zamówieniu U131/2020 Świadczenie usług pogrzebowych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu.